En col·laboració amb l'AMPA de l'Escola Nova, l'AFA de l'Institut té un conveni de col·laboració, mitjançant el qual els alumnes de l'Institut utilitzen els serveis de menjador de l'Escola Nova.


Agraïm la bona voluntat i el bon fer dels quins sense ells no hagués estat possible:

La nostra comissió de menjador

AFA de l'Escola Nova

Empresa de serveis DACOR

Adreça de l'Institut

Adreça de l'Escola Nova

 

Mitjançant els següents enllaços, s'accedeix als documents relatius al servei i funcionament del menjador. Horaris, preus, forma de comunicar amb el serveis, etc...

FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

COMUNICACIONS AMB MENJADOR

FULL INSCRIPCIÓ / CONFIRMACIÓ DE DADES I PLAÇA

(Lliurar-lo a l'Escola Nova en horari matins)

FULL AUTORITZACIÓ DESPLAÇAR-SE A ESCOLA NOVA (la mateixa per 2014-15-16-17-18)

 

L'AFA ha acordat amb DACOR que a partir de 12 alumnes inscrits de forma contínua al servei de menjador de l'Escola Nova, el preu serà de 6,20€/àpat.
La documentació impresa, emplenada i signada es lliura el primer dia de menjador al menjador mateix a DACOR. Gràcies

 

 

 

SES CERVELLO

Login Form

  • 14retallades.jpg
  • 15Banner-Chacon.jpg
  • 18anunci.jpg
  • 20pilates-300-150.jpg
  • 32retallades.jpg
  • 33aulamusica.jpg
  • 40anunci.jpg